Historia

När Mariestad blev grundat år 1583, av hertig Karl (som sedan skulle bli svenska kungen Karl IV), tog sig även grundaren friheten att ge staden ett namn. Detta genom att låta hans hustrus namn inspirera. Hans hustru var Maria av Pzalz och därmed blev namnet Mariestad.

På den tiden fanns alltid en strategisk orsak till att man anlade städer och så var även fallet med Mariestad. Med närheten till Vänern och möjlighet till handel med närliggande städer blev det snabbt en växande handelsstad.

Att staden tidigt ansågs vara viktig syns bland annat i att den fick en domkyrka och snabbt blev en så kallad förvaltningsstad. Här fanns bland annat centralförvaltningen för landstinget samt länsstyrelsen. Däremot minskade stadens status när Skaraborgs län togs bort som enskilt län och istället skulle ligga under Västra Götalands län (1997).

Likt många städer från 1500-talet (eller tidigare) har Mariestad en stor stadsbrand i sin historia. Det var 1693 som branden snabbt spred sig och ödelade i stort sett allt i staden. Det var bara några få hus som klarade sig samt den stenbyggda kyrkan.

När man sedan byggde upp staden fanns branden i åtanke. Skulle en brand ännu en gång sprida sig var tanken att ödeläggelsen inte skulle bli lika stor. Man byggde med ett tydligare rutsystem på gatorna och uppenbarligen var detta ett bättre system. För när nästa stadsbrand kom år 1895 blev förödelsen betydligt mindre.

Industristaden

Redan tidigt var det industrin som fick staden att växa och detta inte minst på 1700-talet. Ett företag som har sina rötter från det århundradet är Katrinefors Bruk. Pappersbruket har sedan utvecklats till att bli en av de största privata arbetsgivarna i kommunen. Idag heter däremot företaget Metsä Tissue AB.

Andra stora industrier som varit stora på orten har haft fokus på tändstickstillverkning och bryggeriverksamhet. En del av bryggeriverksamheten finns fortfarande kvar då ölmärket Mariestads inte helt oväntat tillverkas här.

Även om industrin finns kvar till viss del så är det flera andra branscher som vuxit sig stora. Bland annat är turismen stor under sommarmånaderna. Detta inte minst tack vare närheten till Vänern med fina hamnmöjligheter. Något som gjort att båtfolket gärna stannar till någon dag här på sin resa som inte sällan går vidare via Göta kanal och ner mot Vättern.